چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

می شوند مدعی مداوای روح و روان آدم های ایرانی!!!!!

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

منصوره ا.:
دم این مردم گرم، صنعتی جان !
https://freudianassociation.org/?p=36979
خب من یکی که روزانه در این شهر و کشور قساوت قلب با حیوانات اطرافمان می بینم و با خودم می گویم ما از فرهنگی هستیم که کسی مثل سعدی دارد که می گوید:
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد / که رحمت بر آن تربت پاک باد
میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است
پس این مردم را چه شده است که برای آزار گربه موش به دمش می بندند و سگ را با طناب با ماشین می کشانند و دم آهوی اسیر را می کشند و بر گرده اش سوار می شوند و بچه خرس ها را با چاقو شکنجه می هند و بعد می کشند و یوز پلنگ را در دام می اندازند و با چوب به وی حمله می کنند و ……
طفلک سعدی و فردوسی خبر نداشتند که روزی بلاهای آسمانی مثل صنعتی و گهر همایونپور و اعوان و انصار می آیند ومی شوند مدعی مداوای روح و روان آدم های ایرانی!!!!! تو بخوان به لجن کشیدن و مسخ و تهی کردن روان ایرانی از همه ارزش های نیکوی انسانی از جمله ملاطفت با حیوانات!!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=37725

  تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت: ۱۵:۰۵