شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور

نادر شاه، پطر کبیر و مگسی بنام فواد صابران

جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴

دیدگاه خانم آزاده درباره «مافیای روان»
ای فواد صابران نابکار!
وفادار به سرسپردگی ننگینت و هم چون تمام سرسپردگان بی هویت دون صفت با هر آن کس که آزاده و سربلند است سر ستیز داری و جانت از حسد و رشگ در غلیان است.
ای نابکار، آن از افتراهایت به دکتر میترا کدیور این ایرانی سربلند و آزاده و این از کف بر لب آوردن شتر گونه ات بر علیه بزرگترین سردار ایران پس از اسلام نادر شاه افشار(آه یادم نبود که تو اتفاقأ چقدر با همین اسلام هم مشکل داری! هم با ایران و هم بااسلام. درست مثل آن یار دون و نابکارت همایون پور).
پس چشمهایت را باز کن و با دقت بخوان ای نوکر اجنبی!

 

“نادرقلی ملقب به تهماسب‌قلی خان و نادر شاه افشار از ایل افشار خراسان از ۱۱۱۴ خورشیدی تا ۲۸ خرداد[۳] یا ۳۰ خرداد[۴] ۱۱۲۶ خورشیدی، پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه است. او از مشهورترین پادشاهان ایران، پس از اسلام است و بسیاری از مورخین او راقدرتمندترین پادشاه ایرانی بعد اسلام می‌دانند[نیازمند منبع] که سرکوب افغانها و بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور و تجدید استقلال ایران و نیز فتح هندوستان و ترکستان و جنگهای پیرزومندانه او سبب شهرت بسیارش گشت. به او در اروپا لقب «آخرین جهانگشای شرق»، «ناپلئون ایران» و «اسکندر دوم» نیز داده‌اند”۱.
اما شرط می بندم که هم اکنون مشغول نوشتن مطلبی در مدح ناپلئون یا اسکندر هستی، به سفارش اربابانت!

 

ای دون مایه لبریز از حقد و حسد! نادر شاه کسی بود که وقتی به پطر کبیر اولتیماتوم داد که اگر بخواهد زیاده خواهی کند او (نادر شاه) تا روسیه خواهد رفت و او (پطر) را از اریکه قدرت به زیر خواهد کشید پطر با سراسیمگی تمام از مرزهای ایران دور گشت.
اما تو سرسپرده نوکر اجنبی را چه به این اطلاعات!
تو برای رودینسکو و سوفی دو میژولا دم بجنبان و جیره و مواجب پناهندگی بگیر.

 

۱- http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=11616

  تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ساعت: 15:36