سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:خاله بازی در IPA وطنی شماره ۲، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

نافقاء: یک راه مخفی درونی سرپوشیده که برای دنیای موش صحرایی جزء اسرار نظامی است

شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵

مهدیه مرادپور:

کتابی می خواندم با عنوان”مسئله نفاق”* که به یاد مطلب “موش ها هم مافیا دارند”**، افتادم:
“یادم هست وقتی ما شرح نظام می خواندیم در آنجا ما به یک لغتی برخورد کردیم و بعد در کتاب های لغت دیدیم و آن لغتِ «نافقاء» است. در آنجا این جور معنی کرده بود: موش صحرایی سوراخ خودش را که در صحرا می کَند یک احتیاطی می کُند برای نجات از دشمن. یک در برای سوراخ و آغل خودش باز می گذارد که همان درِ معمولی رفت و آمد است که باید برود و بیاید؛ ولی بعد در آن و در یک نقطه دوردستی که از این دروازه ی آشکار دور است از زیرِ زمین به طرف بالا می کَند و می کَند تا سقف را به طرف کف زمین نزدیک می کُند، اما آنقدر نمی کَند که سوراخ بشود، بلکه یک قشر نازکی باقی می گذارد و نه آنقدر نازک که خود قشر خراب بشود بلکه در این حد که اگر روزی خطری از در پیدا شد، حیوان درنده ای از این در وارد شد و خطر ایجاد کرد او بتواند با سرش محکم بزند و این قشر خراب بشود. اینکه از این در وارد می شود او از آن در خارج می شود. عرب به این می گوید «نافقاء». یعنی یک راه مخفی درونی سرپوشیده ای که برای دنیای موش صحرایی جزء اسرار نظامی است و دشمن از آن با خبر نیست، ولی یک چنین راه احتیاطی برای خودش باز گذاشته است.
در لغت هم وقتی که ما راجع به «منافق» نگاه می کنیم که منافق را چرا منافق می گویند، می بینیم که گفته اند برای اینکه دو در برای خودش قرار داده: یک درِ ورودی که از آن در به اسلام وارد می شود و یک درِ خروجی که باید فرض کنیم یک درِ پنهانی است؛ از یک در وارد و از درِ دیگر خارج می شود.”
*مسئله نفاق، استاد مرتضی مطهری،تهران، بینش مطهر، ۱۳۹۲، ص۱۶.
**
https://freudianassociation.org/?p=12286


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=22766

  تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۲۸