یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان، وزیر مستعفی بهداشت

«نام مردان در سر تیغ مردان باشد»!

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴

منصوره اردشیرزاده:

 
سمک عیار! کسی که جز جوانمردی کاری دیگرش نیست…

 

«ـ بی اجازت درآمدن در خانه جوانمردان ، ناجوانمردیست. ( سمک عیار ج اول ص ۲۶ )
ـ مردی آنست که سخن راست گویند و سخنی گویند که بتوانند. ( سمک عیار ج اول ص ۲۷ )
ـ جوانمردان دروغ نگویند ، اگر سرایشان در آن کار برود. ( سمک عیار ج اول ص ۴۸ )
ـ عیاری به بد دلی نتوان کرد. ( سمک عیار ج اول ص ۶۶ )
ـ مردی آنست که چون درکاری خواهد رفتن ، بیرون آمدن را طلب کند. ( سمک عیارج اول ص ۱۳۰ )
ـ دروغ گفتن شرط جوانمردان نیست. ( سمک عیار ج اول ص ۲۰۹ )
ـ همه جوانمردی مراد مردم به حاصل آوردن است. ( سمک عیار ج اول ص ۳۵۱ )
ـ مردان سخن بسیار نگویند. ( سمک عیار ج دوم ص ۲۰۵ )
ـ سر جوانمردی امانت نگهداشتن است. ( سمک عیار ج دوم ص ۲۱۴ )
ـ درطریق جوانمردان طعام مقدم بر کلام است. ( سمک عیار ج سوم ص ۲۲۳ )
ـ سستی در کار نمودن نه از جوانمردی است. ( سمک عیار ج سوم ص ۲۶۹ )
ـ دعوای مردی کسی باید بکند که به جای آرد. ( سمک عیار ج چهارم ص ۱۲۱ )
ـ نام مردان در سر تیغ مردان باشد. ( سمک عیار ج چهارم ص ۲۰۲ )
ـ اصل مردی حریف شناختن است . ( سمک عیار ج چهارم ص ۲۲۹ )
ـ سر جوانمردی ها نان دادن است. ( سمک عیار ج چهارم ص ۲۴۳)» *
آنچه انجمن فرویدی خواهان آنست این اصول است و آنچه دشمنان این انجمن انجام می دهند نقطه مخالف این اصول….
خواندن چند باره اصول جوانمردی سمک عیار، مو به تنم سیخ کرد؛ «نام مردان در سر تیغ مردان باشد»!

 

 

*http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=91076


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17404

  تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۲۲:۴۷