دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار

ندیدی تنخواه مرکز و برداشتن؟

جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵

سپیده م:
در پاسخ به خانم سوده رخشا که گفتند”: در عجبم که چرا دادستان دادسرای جرائم پزشکی باید علیه “تنها روانکاو مملکت” چنین صحنه سازی ای رو بکنه ولی در خصوص محمد صنعتی که اتفاقاً به حیطه کاری ایشون مربوط می شه، یعنی یک آدم مدعی روانپزشکی، داره بدون مدرک توی بیمارستان و مطب و … کار می کنه، از گل نازکتر نمیگن!”
می خواستم بگم خوب صنعتی حق سیبیل آقایون رو می ده خوب. …خانم دکتر کدیور هم پول خرج این ها کنند درست میشه. این آقایون شیتیل بگیرند می شینن سرجاشون ندیدی تن خواه مرکز و برداشتن؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24221

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 16:47