پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، مافياي روان

نزد مافیائی ها تهدید رایج تر از وعده است

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵

س. ر.:
مطلب « درد دل جلالی ندوشن با «تماشاچیان»» ۱ را که می خواندم یاد کنگره جعلی اول افتادم و کلی خندیدم.
ندوشن خانم دکتر پشت مشهدی را می شناخت. آمده بود در ردیفی که ما ایستاده بودیم، بالای سر خانم مشهدی ایستاده بود و هر کسی از اعضای انجمن که سوالی می پرسید ، ندوشن شروع می کرد به تهدید و یاد آوری وعده ای به خانم مشهدی: «شما به آقای دکتر فلانی قول دادید!» فکر کنم دکتر خدایی را می گفت که قبل از کنگره زنگ زده به خانم مشهدی و اسم کنگره را هم حتی درست نمی توانسته بگوید و می گفته «کنگره ی خواری». خانم مشهدی هم به او می گفت من چه قولی دادم؟ ما چه کار خلافی کرده ایم؟ …
انقدر صدای حرف زدنهای پر اضطراب او به صورت مداوم هست که صدای اطراف شنیده نمی شود.

برای این کنگره به جلالی چه وعده ای دادند که علیرغم آن ۳ روز پر اضطراب باز هم حاضر شد دبیر اجرایی یا همان پاسبان کنگره باشد؟!
۱- https://freudianassociation.org/?p=28861


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=30559

  تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۲۱:۳۵