چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دکتر میترا کدیور

میترا کدیور

در فصلنامه منتال شماره ۳۱ آوریل ۲۰۱۴


نشریه بین المللی روانکاوی


SOMMAIRE MENTAL N°۳۱

MENTAL N°۳۱

|

Sommaire

En plénières

Gil Caroz Ouverture…………………………………………………………………9

Isabelle Durant Une approche horizontale……………………………………………..11

Vice-Présidente du Parlement européen

Leonardo Gorostiza Petite introduction au thème du Congrès……….15

 

La clinique après l’oedipe

Séquence présidée par Paola Francesconi

Éric Laurent La clinique des Unes-toutes-seules……………………………..21

Miquel Bassols Le déclin de la psychiatrie, et après ?…………………….27

Alexandre Stevens Quand il y a du féminin en institution……………..31

Discussion ……………………………………………………………………………..35

 

Actions lacaniennes

Séquence présidée par Judith Miller et Jean-Daniel Matet

Yulia Akhtyamova Un appartement à Moscou…………………………………………..41

Mireille Battut Mon désir pour La main à l’oreille………………………….47

Nathalie Laceur Go ! face au refus du réel………………………………………………….53

 

Le cas, l’institution et mon expérience de la psychanalyse

Séquence présidée par Lilia Mahjoub et Jacques-Alain Miller

Ben Verzele L’interprétation à la tac…………………………………………………….61

Clotilde Leguil S’effacer sans disparaître………………………………………………….65

Discussion …………………………………………………………69

 

Mitra

Séquence présidée par Gil Caroz et Jorge Forbes

Mitra Kadivar Une Superbe Autosuffisance………………………………………..77

Discussion ………………………………………………………………………..87

 

Femmes hypermodernes

Séquence présidée par Marco Focchi

Mercedes de Francisco L’amour au féminin……………………………………………………………..93

Philippe Hellebois Les scandaleuses……………………………………………………………………..99

Stella Harrison News sur l’homosexualité féminine…………………….105

 

Traversées féminines

Séquence présidée par Marie-Hélène Brousse

Hélène Bonnaud Ce qui s’écrit d’elle me parle…………………………………….113

Paola Bolgiani De la mère à la femme…………………………………………………..117

Guy Briole Le pas-toutisme, au futur………………………………………………121

Araceli Fuentes Ce qui traverse mon corps…………………………………………125

Discussion ……………………………………………………………………129

 

Le désir de Lacan

Jacques-Alain Miller Une réflexion sur l’OEdipe et son au-delà……..۱۳۵

 

En simultanées

Le cas, l’institution et mon expérience de la psychanalyse

Sergio Caretto Liens de sang………………………………………………………………………….145

Bruno de Halleux Après l’OEdipe, la direction thérapeutique…..151

Véronique Mariage Faire semblant………………………………………………………………………155

Céline Menghi De la ligne à la lettre……………………………………………………….159

Bernard Seynhaeve Le père, sans OEdipe ?……………………………………………………..165

Maria Laura Tkach Pathos…………………………………………………………………….169

 

Après coup

Monique Kusnierek ………………………………………………………………175

Source: EFP

منبع: فدراسیون اروپایی روانکاوی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=1672

  تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۳، ساعت: 16:17