سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، وزارت بهداشت

ولی نمی دانم کامران منش چه پاداشی برای زهرا عزیز محمدی درنظر گرفته بود؟

جمعه ۰۴ تیر ۱۳۹۵

زهرا م:
هیچگاه فراموش نخواهم کرد که در دادسرای جرائم پزشکی زهرا عزیز محمدی چگونه دستبند دکتر میترا کدیور، تنها روانکاو واقعی ایران از دریای سیاه تا دریای چین را می کشید تا پاداشش را از کامران منش بگیرد. دستان دکتر کدیور زخمی شد ولی نمی دانم کامران منش چه پاداشی برای زهرا عزیز محمدی درنظر گرفته بود؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23255

  تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 20:55