یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

نه عمر نه انرژی نه اندیشه

پنج شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳

دیدگاه خانم مریم ر. درباره «مافیای روان»

 
این بخش از زندگی نامه سهیل رضایی ” پدرم من را برد مدرسه ای که خودش درس می داد و از مدیر مدرسه خواست که کمی به من توضیح بده که کار در آموزش و پرورش چه ویژگی هایی داره؟
راستش رو بخواهید دقایق اول دیگه به حرف هاش گوش ندادم، چون مدام فضایی را که می دیدم با فضایی را که دوست داشتم مقایسه می کردم و فکر می کردم خیلی فاصله آن ها زیاد است و من آنقدر عمر و انرژی و اندیشه برای ایجاد آنقدر تغییر و مبارزه ندارم، پس بهتر است با ایمان کامل این فضا را ترک کنم،” (۱)این موضوع را به ذهنم میرساند کسی که انرژی و اندیشه تغییر در آموزش و پرورش را ندارد حتما پیش خود فکر کرده روانکاوی که چیزی نیست نه انرژی لازم دارد نه اندیشه؛ با خواندن چند کتاب آنهمم به شیوه تند خوانی می تواند یک شبه آنرا بیاموزد و بتواند بعد از تجربه بازاریابی برای موسسه تندخوانی در عرصه روانکاوی هم آموخته هایش از بازار را بکاربندد. و دیگر اینکه چون خودشان انرژی نداشته اند ازانرژی و عمری که در این راه توسط دیگران در این مملکت صرف شده و بستر آماده ای که فراهم شده سوء استفاده قابل توجهی می کنند. ودر جایی دیگر آمده ” وقتی می دانی بهشتی پشت سرت نیست، راحتتر جهنم روبروت را تحمل می کنی”(۲۲) آیا این همان جهنمی نیست که قصد داشته برای “هشتاد میلیون موش آزمایشگاهی” بسازد؟(۳)آنهم برای کسب درآمد از قبل کار به ظاهر فرهنگی و به این قیمت که به رسانه ها اجازه بدهداو رابه دروغ روانکاو خطاب کنند.

 

 
۱ و ۲-https://freudianassociation.org/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7/
۳- اشاره به مطلب هشتاد میلیون موش آزمایشگاهی سایت انجمن فرویدی
https://freudianassociation.org/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8300

  تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳، ساعت: ۲۰:۲۷