دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:درسنامه های دکتر کدیور، دکتر میترا کدیور، روانکاوی در انجمن فرویدی، معجون جادوگری «صن-هما-فر»

«نکروفیلی» یک ابسسیونل

این عکس گرفتن با سنگ قبر هم دیگر بهترین شاهد “نکروفیلی” یک ابسسیونل است. هشت سال در کنار تفکر زنده و پویای لکان بود ولی ازش متواری بود و از اتاق آنالیز می ترسید و در کلاس ها چرت می زد ولی پاشده رفته تا آن سر عالم که با قبر لکان عکس بگیرد. البته این کار هم در ناخودآگاه یک ابسسیونل برای این است که مطمئن شود لکان مرده.

 
منبع: اینستاگرام

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=53006

  تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹، ساعت: 13:17