یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

هرگز برای من سوال نشده بود

جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵

میهمان:
فایل “سخنان نماینده لهستان در پارلمان اروپا درباره تمدن کهن ایران”* را که نگاه کردم، دیدم هرگز برای من سوال نشده بود که اگر ما بنشینیم و قانون اساسی آنها را قضاوت کنیم…
یا استعمار آنها، اینطور برهنه به صورتم نخورده بود، شاید چون این آدم یکی از دل خودشان بود اینطور بود برایم…
به هر حال انقدر خوشم آمد که می خواستم آن را برای همه بفرستم.
*
https://freudianassociation.org/?p=27144


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28247

  تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت: 01:20