سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان

هر روز و هر روز

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵

راحله ع.:
««رده»های اژدهای هفت سر»* را که خاطرتان هست!

برای اینکه با عملکرد این «اژدهای هفت سر» را بیشتر آشنا شوید، بهتر است به سایت موسسه هم آوا**! سر بزنید.
این علف های هرز، مانند «اژدهای هفت سر» می مانند، مبارزه با آنها باید هرروزه و هرروزه باشد وگرنه دوباره «سر»ی جدید پیدا می کنند!

*
https://freudianassociation.org/%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%B1/

**
http://hamavapsych.com/index.php/fa/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28129

  تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت: ۱۲:۲۰