جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

هزاران جوان شایسته و تحصیل کرده ایرانی

یکشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۴

منصوره ا:
«استاد باید انسان کامل باشد»؟!
خوبه صنعتی و شریعت و قهاری هستند!*

 

این گزارش را که خواندم، غمی به دلم نشست، به دو دلیل:
۱. خاطره آن توطئه کثیف بر علیه دکتر کدیور در زمستان ۹۱ به یادم آمد!
۲. اینکه هزاران جوان شایسته و تحصیل کرده ایرانی در جای جای این پهنه گیتی باید به کشورهای دیگر خدمت کنند، آنوقت یک نفر با غیرت پیدا می شود که خدمت به وطن را به خدمت به شخص خودش، ترجیح داده و با او اینچنین می‌کنند!!
خوب بله، چون امثال صنعتی و شریعت و قهاری هنوز که هنوزه هستند، جایی برای این فرهیختگان نیست!!!
به همین دلیل انجمن فرویدی مثل خاری در گلوی این «اساتید»!!! است…

*
https://freudianassociation.org/?p=8979


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18670

  تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۷:۲۱