شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

همانموقع به کودکان ژاپنی می‌گویند: ژاپن سرزمینی کوچک با منابع محدود است….

شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

منصوره ا:

 
«ژاپنی‌ها هم برق تولید می‌کنند و هم مانع از تبخیر آب پشت سدهایشان می‌شوند!»*
باز هم غصه خوردم!
مصرف بی حساب و کتاب منابع تجدیدناپذیر کشورمان، درحالی که اینهمه منبع ارزان و در دسترس انرژی داریم؛ خورشید، باد، ….
یه ذره آبی هم که داشتیمم پشت سدهای کارشناسی نشده، در حال تبخیر است!!!
دقیقا یادم نمی آید که کجا خواندم یا شنیدم، که در کودکی به ما می گویند: ایران سرزمینی پهناور با منابع فراوان است! همانموقع به کودکان ژاپنی می گویند: ژاپن سرزمینی کوچک با منابع محدود است….

 

Space is a big problem in Japan. The small, mountainous island nation has limited flat ground for building, and what there is comes at a premium.
Its other huge issue is energy, which the country struggles to produce and pays to import enough to satisfy its needs**

 

 

*
https://freudianassociation.org/?p=18282
**
همان منبع


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=19015

  تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۲۵