دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

همان آقای گرگلی را می گویم

دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵

میهمان:
خدایا!
وقتی دیدگاه های کسی در سیرجان را می خوانم، همان آقای گرگلی را می گویم*
فکر می کنم چطور او به این زیبایی صنعتی و اهریمن را کنار هم می بیند
عضو انجمن نبوده
در کنگره ها نبوده
ولی در تمام حرفهایش این عبارت را می خوانم “فقط کافی است شرافتمندانه ارتزاق کنی تا بفهمی”**

خدایا شکرت که انجمن فرویدی هست
“خدایا”! اگر “میترا”ی ایران نبود این حرفها را برای که می گفتیم؟ آیا این “کلمه” ها اصلاً زاده می شدند؟!…

*پول به قبرشون بباره!
https://freudianassociation.org/?p=30149
** https://freudianassociation.org/?p=4543


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=32358

  تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۲۷