شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

همان مأمورین بسیار بسیار وظیفه شناس! نیروی انتظامی کلانتری ۱۰۳

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

زهرا نوعی:
روز چهارشنبه که ما را از منکرات به دادسرا آوردند، یکی یکی ما را می فرستادند دفتر بازپرس. آنجا مأمورین نیروی انتظامی به ما می گفتند حرف نزنید؛ آن روز صرف حرف زدن حتی به آرامی هم ممنوع شده بود.
بعد وقتی ما داشتیم حرف می زدیم، همان مأمورین بسیار بسیار وظیفه شناس! نیروی انتظامی کلانتری ۱۰۳ ما را تهدید کرد که اگر با یکدیگرحرف بزنید، می فرستیم شما را بازداشتگاه پایین دادسرا تا نوبت تان بشود.
بعد برای ما که عجیب بود که خب مگر ما چکار داریم می کنیم، ما داریم با یکدیگر خیلی آرام و آهسته حرف می زنیم مگر این جرم است؛ به حرف زدن آرام و آهسته با هم ادامه دادیم؛ در همین حین این مأمورین تهدید خود را عملی کردند و ما را تا وسط سالن کشیدند و گفتند می اندازیمتان بازداشتگاه که آنجا ما اعتراض کردیم که مگر ما چکار می کنیم و اینها تا بالاخره دست از سر ما برداشتند؛ البته موقتاً!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23732

  تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۲۷