پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:خاله بازی در IPA وطنی شماره ۲، روانکاوی در انجمن فرویدی، مافياي روان

همان کاری را می کند که همه مافیاها در سرتاسر دنیا انجام می دهند

جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵

راحله ع.:
واقعاً چه تیتر بامسمایی « خاله بازی در IPA وطنی شماره ۲»*
اگر به نتایج انتخابات! انجمن روانشناسی ایران نگاه کنیم، متوجه می شویم که دوستان خواستند با همدیگر دورهمی بگویند و خوش باشند و … حالا اسمش را هم گذاشتند «گروه تخصصی روانکاوی»!!!
البته این از هنرهای جناب «زبل خان»** مجتهدی است که برای اینکه بتواند مافیای روان را قدرتمندتر سازد، همان کاری را می کند که همه مافیاها در سرتاسر دنیا انجام می دهند، ایجاد و گسترش روابط دوستی در همه سازمانها و ارگانها!!!

*
https://freudianassociation.org/category/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-ipa-%D9%88%D8%B7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2/

**
https://freudianassociation.org/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=27491

  تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ساعت: ۱۳:۳۱