چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی

همدردی با خورخه لئون و مردم بلژیک در مورد حملات تروریستی مرگبار بروکسل

جمعه ۶ فروردین ۱۳۹۵ – ساعت: ۱۳:۳۰

در آخرین تماسی که دکتر کدیور با خورخه لئون داشت باخبر شدیم که یکی از دوستان و همکاران او از بعد از حملات تروریستی بروکسل ناپدید شده است. پلیس اظهار کرده که ممکن است در یکی از بیمارستان‌ها در حالت بیهوشی باشد که باعث شده هنوز هویتش نامعلوم باشد و از دوستانش خواسته که شکیبایی پیشه کنند. بدین وسیله انجمن فرویدی نهایت همدردی خود را با خورخه لئون و همه قربانیان و نزدیکان قربانیان و همه مردم بلژیک ابراز می‌دارد.

 

Friday, March 25, 2016, time: 13:30

In Dr. Kadivar’s last contact with Jorge Leon we were informed that one of his friends and colleagues was disappeared after the terrorist attacks in Brussels.  Police has stated that it is possible that he is in a hospital in coma and so he is unidentified and invited them to be patient. We in Freudian Association deeply console Jorge Leon and all victims and their relatives and all people of Belgium.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=19819

  تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت: ۱۹:۳۳