پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

همه روانپزشکا تو همایش دلشون پیش نظامه

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم زهرا م. درباره «مافیای روان»
تماس «مافیای روان» با سازمان نظام پزشکی در روز ۹۴/۲/۲۳ جهت پرسش از نتیجه مذاکره در مورد پرونده مطروحه انجمن روانپزشکان:
-الو سلام صنعتیم، چی شد؟ دیگه دل تو دلم نیست.
-شما ها معلومه کجایید؟
-(با صدای لرزان و لرزه بر اندام)الان باید زود برگردم آخه وقت «ناهار و نماز»ه، تتیجه مذاکره چی شد؟
-هیچی باید دنبال یه راه دیگه باشیم. [صدای افتادن یک جسم سنگین به زمین از آن سوی تلفن به گوش می رسد] الو الو محمد! محمد!
-الو الو من سامانم، چی شد؟ چی گفتی که رنگ استاد «خدوم»م عین کنگره جعلی روانکاوی پرید و از حال رفت؟ راستش و بگو شرینیت محفوظه ها؟
-[با صدای بلند] هیچی باید دنبال یه راه دیگه ای باشیم.
-چ____چی چی گفتی؟
-همون که شنیدی.
-الو الو جلیلیم، مذاکره رو چی کار کردی؟ شیری یا روباه؟ همه چیز خوب پیش رفت؟
-باهات خیلی تماس گرفتم ولی اشغال بودی …
-آره آره شریعت پشت خط بود، صد بار از ۵ صبح باهم تماس گرفته که نتیجه مذاکر را بدونه. می گفت که به خاطر مذاکره از شدت خوشحالی یک هفته است نخوابیده.البته این روزها حال همه ما روانپزشکا همینه.
– شریعت با منهم تماس گرفته، اون دوستتون بود، قهاری، حتی اون هم به هم زنگ زد. آخه امروز رو چرا برای همایش انتخاب کردید؟ من رو اینجا تنها گذاشتید. به همه اون روانپزشک هات بگو کارتون تمومه.
-اینجا تو همایش سرم خیلی شلوغه. همه روانپزشکان تو همایش دلشون پیش نظامه. جلالی اینقدر حواسش به مذاکره هست که لیوان های یه بار مصرف دوبار مصرف شدن.
-باید بیخیالش شیم. از دست من هم کاری برنیومد.
-الو امیرعباس کشاورز «اخلاقی»م [با گریه و صدای ملتمسانه] خواهش می کنم راستش رو بگید این چیزهایی که وحید میگه راسته؟
-بله درست شنیدی.
-صدای زنگ….الو الو….


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10826

  تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۲۲:۱۵