شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان

«همه چیز درباره مهرداد افتخار»

یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

الهام.ف:
مهرداد افتخار را که در گوگل بزنید

اول این مطلب میاد
مهرداد افتخار؛ «روانکاو»ی ویبراتور به دست در «پایین» «تخت روانکاوی»!!! – انجمن فرویدی

در وسط عکسهای افتخار

و بعداین مطلب

مهرداد افتخار! «قانون ناخودآگاه اینست که هر ژوئی سانسی یک تاوانی دارد»!

یعنی یک کتاب کامل در مورد مهرداد افتخار که می شود اسمش را گذاشت «همه چیز درباره مهرداد افتخار»

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1&oq=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome.0.69i59j0l5.9332j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36588

  تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۲۳:۲۶