سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

همیشه دریا همیشه توفان

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶

مرادی:
پاسخ یک توریست جوان فرانسوی وقتی متوجه می شود که در ایران انجمنی به نام «انجمن فرویدی» وجود دارد، انجمنی با نام فروید که از وزارت کشور جمهوری اسلامی پروانه فعالیت دارد:

That is really interesting! I really like Freud and studied some of his books in university. Yesterday, speaking with Iranians about their family problems, I was thinking that being psychoanalyst in Iran is a golden job. At the same time, I thought that it was impossible because of the sexual dimension of his theories, which do not appear as “Islamic Republic compatible”!

«جوانهای مو بور» کنگره جعلی، سیاه نمایی های گهر همایونپور در موزه فروید، کنگره در گوشی همایونپور، «مگسی به نام فواد صابران و …»، نه! به عنوان یک ایرانی به خود بالیدم و فکر کردم این بار آبرو و سرافرازی ایران را مدیون فداکاریها و از جان گذشتگیهای بی حد و مرز دکتر میترا کدیور هستم. همو که همیشه «دریاست و و همیشه توفان دارد»، همو که «خوشترین چکامه های قرن را سرود»…*

*
https://freudianassociation.org/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%8c-%da%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=37001

  تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۵:۲۳