پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

هم پلیس امنیت و هم پلیس پیشگیری (پلیس ۱۱۰ ) را به زحمت انداختید، آنها هم حسب وظیفه آمدند، ما را ورانداز کردند و رفتند!

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

سحر ر.:
دادستان توی جلسه خانواده ها گفته: “ما این بچه ها را نمی خواهیم برایشان پرونده درست کنیم ولی پایین آمدند اینجا فیلمهایش هم موجود است، دو ساعت ما فیلم گرفتیم از اینها. پایین شروع کردند به تخریب اموال عمومی و اموال دولت و اینجا انقدر سر و صدا زیاد بود که دویست تا پلیس آمده بودند و اینها [اعضای انجمن فرویدی] خیابان را بند آورده بودند. ”
دادستان محترم!
۱- لطفاً حتماً آن دو ساعت فیلم را نشان دهید. چون وقتی ما از آنجا توسط ون بی نام و نشان شما منتقل شدیم، در و پیکر آنجا صحیح و سالم بود.
۲- آنجا خیلی سر و صدا بود و صدای ما البته این بود: کل یوم عاشوا، کل ارض کربلا. حکم، حکم، حکم. ولی آیا برایتان سوال هم نشد که ما چرا از عاشورا می گوییم؟! آن هم در “داد”سرای جمهوری اسلامی ایران؟!
آیا درخواست “حکم” در “داد”سرای جمهوری اسلامی ایران، برای یک “داد”ستان درخواست عجیبی است؟!
۳- بله آقای “داد”ستان! خیلی پلیس آمد و رفت. شما در پاسخ درخواست ما به جای اینکه حکم ما را نشانمان دهید، پلیس امنیت و پلیس پیشگیری (پلیس ۱۱۰ ) را به زحمت انداختید. آنها هم حسب وظیفه آمدند، ما را ورانداز کردند و رفتند.
چون به تشخیص آنها جرمی که شما به ما نسبت می دادید، صورت نگرفته بود. وگرنه آنها دخالت می کردند، آن هم در دادسرای “جمهوری” “اسلامی” ایران!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23996

  تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۲۴