چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی

هنوز تا رسیدن به ایازی و استقامتی مانده

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴

سپیده م:

 
رئیس حراست وزارت بهداشت عوض شد…
در کمتر از یک ماه بعد از آن افتضاحی که در وزارت بهداشت توسط حراست به بار آمد. مطمئناً نفر جید اول سعی خواهد کرد که بفهمد انجمن فرویدی چیست و رئیس آن کیست؟ تنها روانکاو از دریای سیاه تا دریای چین….گرچه شنیدن خبر عوض شدن ایشان کمی آب بروی آتش دلم ریخت ولی هنوز تا رسیدن به ایازی و استقامتی مانده است… امیدوارم خودشان ماستها را کیسه کرده و سر عقل بیایند قبل از اینکه قانون به سراغشان برود.

 

https://freudianassociation.org/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%B4%D8%AF/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=14973

  تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۱۶:۳۷