چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، کمپین اطلاع رسانی «فروید در ایران»، مافياي روان

هنوز هم ابعاد پروژه حذف فیزیکی دکتر کدیور را نفهمیده ام

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرجان م.:
پروژه «پدر سازی» برای «همایون پور» (؟!) دستکم از سال ۱۳۸۸ توسط صنعتی کلید خورده بوده!
https://freudianassociation.org/?p=34567
خشم یاران لومپن همایون پور در تشکیلات جهانی بهائیت از افشاگری های اخیر سایت انجمن فرویدی
https://freudianassociation.org/?p=34453
!!!The only “Gohar Homayounpour” whose records exist in USA is 57 years old
https://freudianassociation.org/?p=34422
…Claimed “Dad” of Gohar Homayounpour dies mysteriously at the same time as
https://freudianassociation.org/?p=34267
مرگ اسرارآمیز پرویز همایون پور «بابا»ی ادعائی گهر جان درست همزمان با…
https://freudianassociation.org/?p=34241
و بعلاوه استاد اعظم گرند لژ روزبه
هزار بار خوانده ام، نوشته ام، شنیده ام «حذف فیزیکی دکتر کدیور». ولی این مطالب را که می خوانم هی از خودم می پرسم اینها واقعا کی اند؟ قرار بود چه جور بلایی سر خانم دکتر بیاورند؟ هنوز هم ابعاد «حذف فیزیک دکتر کدیور» را نفمیده ام!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36454

  تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۸:۳۴