پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

هیچکس به فکر ما نیست!

سه شنبه پسری راننده تاکسی خطی در دادگاه کیفری محاکمه شد که به خاطر ده هزار تومان با جوان دیگری که او هم راننده تاکسی خطی بود درگیر شده و او را کشته بود.متهم مسافرسوار کرده و مقتول معترض شده بود که نوبت او بوده است بعد با عصبانیت حمله کرده و آینه ماشین متهم را شکسته بود
متهم پیاده شده بود که آینه را درست کند و مقتول دوباره حمله کرده و متهم با پیچ گوشتی به گیجگاهی او زده بود.متهم جوانی ٢۵ ساله بود که در خط یافت آباد کار میکرد.پدر نداشت ،مادر و خواهر و برادرناتنی داشت که به اندازه پدر برایش نگران بود. هرسه در دادگاه آرام گریه میکردند
جلسه به دلیل یک نقص تشکیل نشد قاضی برادران مقتول را صدا زد و جملاتی طلایی گفت و سعی کرد از آنها رضایت بگیرد قاضی گفت: این جوان به خاطر ده هزار تومان و از سر فقر آدم کشته. شرابط سیاسی و اقتصادی کشور ما طوری است که هیچ کس به فکر ما نیست باید خودمان همدیگر را درک کنیم و ببخشیم.
قاضی چندبار تکرار کرد هیچکس به فکر ما نیست باید خودمان همدیگر را ببخشیم و این را بدانیم که اگر حالا به قصاص برسید جوانی را قصاص کرده اید که محتاج ده هزار تومان بود نه جوانی که ماشین آنچنانی سوار میشود و نه مسئولی که اختلاس صدها میلیاردی می‌کند. برادر شما جوان بود اما حالا این جوان با وضع زندگی که دارد و میبینید جانش در دستان شماست. من اصراری به بخشش نمیکنم فقط توصیه میکنم. بدانید که این جوان قربانی شرایط اقتصادی کشور است قربانی آنهایی که اختلاسهای میلیاردی کردند تا یک جوان محتاج ده هزار تومان شود. همانطور که برادر شما در نهایت قربانی
همین سیستم بود. قربان زاده قاضی است میانسال مردی به شدت جدی با صورتی تقریبا خشن و عینکی که هیچ وقت اجازه نمیدهد چشمانش و نگاهش به درستی دیده شود.اما بسیار دقیق و نکته سنج.حرفهای خوب را هم با تحکم میگوید و ویژگیهای یک قاضی که در فیلمها مبینید دارد.بجز کاریی که یک قاضی در دادگاه باید بکند تلاش بیشتری نمیکند.او کنشگر اجتماعی نیست.وقتی بعد از جلسه سراغش رفتم و گفتم چطور تصمیم گرفتید اینطور با اولیای دم صحبت کنید فقط یک جمله گفت: “ما مردم در شرایطی هستیم که خودمان باید همدیگر را ببخشیم و به فکر خودمان باشیم.” نمیدانم خانواده مقتول رضایت میدهند یانه اماگفتند که به گذشت فکر میکنند.متهم صورتش خیلی جوان بود هیچ خطی روی صورتش نبود. موهایش مشکی پرکلاغی بود. میانه اندام با چشمانی سیاه. وقتی داشت از دادگاه بیرون میرفت از قاضی تشکر کرد روی به مادرش گفت قرص فشار خونت یادت نره
حالاکه مسئولان سختشان است به دادگاه بیایند و وضعیت مردم را تماشا کنند کاش حداقل صدا و سیما کونداکتورش را برای بیست دقیقه در هفته خالی کند و بدون اینکه خبرنگار و مجری حرف بزنند فقط از این دادگاهها تصور پخش کند.

مرجان لایق

 

 

منبع: @khateratekhaneyepedari


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=49378

  تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت: 22:14