چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

هیچگونه میانه روی هیچگونه اعتدال

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم مریم ر. درباره «مافیای روان»
به نظرم بهتر است دکتر وحید شریعت یک بار دیگر نظری به این چند تیتر سایت انجمن فرویدی بیندازند:

 
«انجمن فرویدی پاسخ سارقان ادبی و به نام زنندگان سند فروید و دارندگان مدارک تحصیلی غیرقابل ردیابی را در محل «کنگره خواری» آنها داد.»(۱)

 

و کمی بعد از آن :
«آخرین خبر- یکشنبه ۱۸ آبان ۹۳ قرار بازداشت رسول قورخانه چی و مهدی محمدی در ارتباط با «کنگره در گوشی تکمیل سیاه نمایی» ادامه دارد»…(۲)

 

و در حال حاضر:
«آخرین خبر – جمعه ۸ اسفند ۹۳ (قابل توجه وحید شریعت) صدور قرار تعقیب برای بهزاد پورعلی بابا، علی رضا محمدی، آرش حسام و «فردی بنام امیر» در ارتباط با «کنگره در گوشی تکمیل سیاه نمائی» باز هم ادامه دارد… »(۳)

 
تا حال باید باور کرده باشید که همه چیز جدی است.اینجا انجمن فرویدی است و شما با یک روانکاو مواجهید.کسی که «در او هیچگونه میانه روی، هیچگونه اعتدال و جایی برای خنثی بودن و بی تفاوت بودن نیست.»(۴) به نفع شماست که درس عبرت بگیرید ودر محافظت از پرونده پزشکی دکتر کدیور تلاش نمایید تا تیتر بعدی نباشید و باور کنید که «باز هم ادامه دارد …»

 
(۱) https://freudianassociation.org/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-2/
(۲)- https://freudianassociation.org/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d9%80-%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b1%db%b8-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%db%b9%db%b3/
(۳۳)- https://freudianassociation.org/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%b8-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%db%b9%db%b3/

(۴)- کتاب مکتب لکان، روانکاوی در قرن بیست و یکم، دکتر میترا کدیور، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۱ ،صفحه ۷۰


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8725

  تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: ۱۶:۰۲