دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

واستان شمشیر را زان زشتخو

پنج شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم م. ن. درباره «مافیای روان»
بدگهر را علم و فن آموختن/ دادن تیغی به دست راهزن
تیغ دادن در کف زنگی مست/ به که آید علم، ناکس را بدست
علم و مال و منصب و جاه و قران/ فتنه آمد در کف بدگوهران
پس غزا زین فرض شد برمومنان/ تا ستانند از کف مجنون سنان
جان او مجنون تنش شمشیر او/ واستان شمشیر را زان زشتخو

چقدر این اشعار مناسب حال بدگوهران محور صنعتی-همایونپور و شاگرد خلف آنان رئیس جدید بیمارستان ایران است! قابل توجه اینکه این شعر از بدگوهران علم و فن آموخته می گوید وای به روزی که علم و فن نیاموخته تیغ در دست باشند و وخامت اوضاع به تیغ نسبت داده شود نه به بدگوهران!!!
اکنون بواسطه حضور “روانکاو واقعی”، مبارزه برای ستاندن “نام روانکاوی” از بدگوهران واجب شده است ولی آیا کسانی که “خود روانپزشکی” را هم می آموزند زنگیان مست را می شناسند؟! آیا نظارتی دارند؟؟!! واقعا در بیمارستان ایران چه می گذرد و چه کسی مسئولیت حفظ مدارک و شواهد پرونده دکتر کدیور را دارد؟؟!!
چه تلاشی کردند این بدگوهران برای برگزاری کنگره و ایجاد سر و صدا تا صدای انجمن فرویدی شنیده نشود و چون مایوس شدند چه موذیانه در پی برقراری سکوتی دوباره و محو ردپای آلوده خود هستند!!
وای از این همه منفعت طلبی!! وای از این همه مصلحت اندیشی!! وای از این سکوت مرگ در “جامعه علمی”!! تنها صدای “انجمن فرویدی” است که این آرامش مخوف را بهم زده است!! صدایی که دیگر نمی توانند شنیدن آن را انکار کنند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8595

  تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: ۲۱:۵۴