جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

واقعا اینها مردم را چه فرض کرده اند آنهم در عصر اینترنت و انفجار اطلاعات؟؟!!

پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵

م.ن:
از عجایب روزگار اینکه به دو عضو از یک خانواده در دادسرای رسیدگی به تخلفات پزشکی و داخل اتاق دادستانی سه دروع محرز گفته می شود:
دکتر کدیور پزشک نیست (۱) !!
۲. دکتر کدیور پزشک عمومی است و ما قانون داریم (۲) که روانکاو باید روانپزشک باشد(۳)!!

واقعا اینها مردم را چه فرض کرده اند آنهم در عصر اینترنت و انفجار اطلاعات؟؟!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=46760

  تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت: ۰۹:۳۶