یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

واقعا شما را در دادسرا زدند؟ خود بازپرس هم بود؟

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

عدالت خواه:
مگر ارکان مملکت ما سه قوه قضاییه و مجریه و مقننه نیست؟
جناب دادستان معظم کل کشور! اربیل و هرات کجا بود؟ وقتی با تنها روانکاو ایران چنین می کنند با کارگران و معلمان و دانشجویان و دستفروشان چه می کنند؟؟!! راستی بازپرس حسینی جایزه اش را گرفت و شد سرپرست همان دادسرا!!!!!!!
https://freudianassociation.org/?p=38576

شرم آور است!!

یک رکن از سه رکن اصلی کشور، قوه قضاییه است، همانجایی که تنها روانکاو ایران و خاورمیانه و بخش اعظم آسیا را زدند!! باورتان می شود؟ بله او را زدند، لباس هایش را پاره کردند، با شوکر هم زدند!! شب ها از شدت درد در دست ها و پاهایش در آن بازداشتگاه کثیف قادر به خوابیدن نبود! در طی این چند روز هربار ما را نزد یک شعبه و بازپرسی می بردند، هرکس ما را می دید می پرسید واقعا شما را در دادسرا زدند؟ خود بازپرس هم بود؟ بله بازپرس جبونانه پشت میزش نشسته بود و نگاه می کرد! آخر نمی داند که در همیشه بر روی یک پاشنه نمی چرخد!
آن ددمنشان بر تن روانکاو برجسته جهانی، عضو انجمن جهانی روانکاوی، افتخار ایران ضربه می زدند! باور کنید هربار که به ذهن ام خطور می کند شرمم می شود که قوه قضاییه مملکت ام اجازه وقع چنین حوادث شرم آوری را بدهد!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39056

  تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۳:۱۴