شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

وزارتخانه ای که هنوز مدرک صنعتی را که ۳۰ سال به نام روانپزشک در این وزارتخانه آموزش داده بررسی نکرده، می خواهد جلوی روانکاوی در ایران را بگیرد!!!

چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵

الهام.ف:
روز سه شنبه ۲۵ خرداد یک روز سیاه و ننگین برای وزارت بهداشت شد.
این باورنکردنی است که در قرن بیست و یکم وزارت بهداشت یک کشور دست به اعمالی بزند که فقط در قرون وسطا می توان شنید!!!

مگر حضور روانکاوی در ایران په خطری برای وزارت بهداشت و وزیر بهداشت دارد؟
وزارتخانه ای که هنوز مدرک صنعتی را که ۳۰ سال به نام روانپزشک در این وزارتخانه روانپزشکان آموزش داده بررسی نکرده، می خواهد جلوی روانکاوی در ایران را بگیرد!!!

آن هم با استفاده از روشهای قرون وسطا «بستری اجباری» و «زندان»


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=44734

  تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت: ۰۸:۰۰