چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وظیفه «سر کار گذاشتن» مردم

چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم نوشین درباره «مافیای روان»
والا من نمی فهمم چرا شما انقدر به این مرکز مشاوره “انستیتو! روانکاوی!!!” و مجوزش از سازمان بهزیستی گیر می دهید؟
خب اگر بر طبق “یادآوری”۱ خودتان سازمان بهزیستی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است بالطبع وظیفه “سر کار گذاشتن” مردم را نیز عهده دار است!

 

۱-https://freudianassociation.org/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10092

  تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: 14:13