یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

وزارت صنایع و پزشکی

دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

فاطمه س.:
«بررسیها نشان می دهد که در تجربه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا سیستم یکپارچه آموزشی وجود دارد و بر طبق گزارش‌هایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال‌های اولیه دهه ۸۰ اعلام کرد جدایی آموزش پزشکی از وزارت علوم بیشتر تجربه ایران است. البته کوبا هم چنین تجربه‌ای داشته است اما از نظر آنچه امروز در دنیا اجرا می‌شود جدایی آموزش پزشکی از وزارت علوم محدود به تجربه ایران و حداکثر یک کشور دیگر می شود.»*

*
https://freudianassociation.org/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/

«نهادهایی مانند دانشگاه‌های صنعتی و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی عنوان دانشگاه را غضب کرده‌اند. در هیچ جای دنیا چیزی به اسم دانشگاه علوم پزشکی نداریم. دانشگاه علوم‌پزشکی از زمانی که از وزارت‌علوم و آموزش عالی سابق جدا شد در واقع از بدنه دانشگاه جدا شد و به صنعت پزشکی تبدیل گشت. دانش پزشکی و صنعت پزشکی با همدیگر بسیار متفاوت هستند. دانش پزشکی به فکر این است که چگونه می‌تواند در یک جامعه به کاهش بیماری کمک کند، ولی صنعت پزشکی به فکر این است از این اوضاع آشفته بیماری و انواع سونامی‌هایی که در جامعه وجود، دارد سود ببرد. دانشگاه علوم پزشکی چون با فلسفه، علوم انسانی و اجتماعی ارتباط ندارد تبدیل به صنعت پزشکی شده است.»**

**
https://freudianassociation.org/%d9%87%db%8c%da%86-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/

یک گام عقب تر از دنیا که چه عرض کنم صد گام عقب بودن یعنی این خبر:
«اولین دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی راه‌اندازی می‌شود»***

***
http://www.ana.ir/news/231983


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36630

  تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۰۰:۰۶