شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران!

چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵

م.ح:
جناب آقای بازپرس محترم دادسرای ویژه تخلفات پزشکی و دارویی!!!
مراقب باشید! شغل شما ایجاب می کنداز «قانون» ارتزاق کنید!
سه ماه در انتظار دریافت احضاریه جنابعالی بودیم! نکند جهت درج در برگه احضاریه نتوانستید ماده قانونی برای استناد به آن پیدا کنید؟!
البته که نمی توانید! شما بازپرس دادسرای ویژه تخلفات پزشکی هستید! متوجهید؟؟!! تخلفات پزشکی!! و ورود به موضوع انجمن فرویدی برای شما غیرقانونی است، این انجمن نهاد صادرکننده مجوز دارد! وزارت کشور! شنیدید؟! وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=44742

  تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت: ۰۸:۴۶