یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

وزیر محترم اطلاعات

سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶

زهره . ی:

وزیر محترم اطلاعات
https://freudianassociation.org/?p=16358
مدام به این فکر می کنم چرا تنها روانکاو ایران ، دکتر میترا کدیور می بایست برای استفاده از اینترنت دچار مشکل شوند و در عوض مافیای روان برای برگزاری کنگره های مسخره و دروغین روانکاوی در ایران حمایت هم بشوند ؟!!!!
آقای وزیر محترم اطلاعات می دانید “دکتر میترا کدیور تنها عضو انجمن جهانی روانکاوی در ایران است”
دکتر میترا کدیور
https://freudianassociation.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%af%db%8c%d9%88%d8%b1/
می دانید که دکتر میترا کدیور رئیس انجمنی هستند که ” افتخار ایران است” .
ژک-الن میلر: انجمن فرویدی افتخار ایران است
https://freudianassociation.org/?p=13220
می دانید که وجود ایشان نعمتی است که اگر دانسته شوند ، اگر فهمیده شوند و اگر بتوانیم قدردان حضور و وجود ایشان در ایران باشیم برای ایشان بهترین امکانات را در نظر می گیریم نه اینکه حداقل حق شهروندی را هم از ایشان سلب کنیم!!
از این پس قطع دسترسی به اینترنت نقض حقوق بشر تلقی می شود
https://freudianassociation.org/?p=23784
آقای وزیر محترم اطلاعات واقعاً اینها را می دانید؟
خوب است بالاخره بدانیم این مقوله نخبه کشی کی و چه زمانی از این سرزمین رخت بر خواهد بست ؟!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36740

  تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۰:۵۹