شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

وزیر پزشکان «لب تر کند»، برای دادسرای جرایم پزشکی «قانون شود»!

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵

مرجان م.:
هیچ متوجه شده اید اینکه دادستان ذبیح زاده و بازپرس گفته اند قانون داریم که روانکاوی کار روانپزشک است، در واقع همان حرفهای باباجان وزیر در بیمارستان ایران و نمایشگاه مطبوعات است؟ حالا معلوم شد «فصل الخطاب» دادستان و بازپرس دادسرای جرایم پزشکی چه کسی است!!! وزیر پزشکان «لب تر کند»، برای دادسرای جرایم پزشکی «قانون شود»!
دادستان جان! پارلمان رو با «۱۰۰ سال» قدمتش ندیدی، باباجان وزیر رو با «۳ سال» وزارتش دیدی؟؟؟؟!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24622

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۱۰