چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

وطن پرستی

جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴

دیدگاه خانم مهدیه مرادپور درباره «مافیای روان»

 
” میرزا تقی خان[امیر کبیر] مظهر وطن پرستی بود؛ یعنی همان اصلی که در ایران مجهول است. آنچه می دادند و او نمی گرفت خرج معدوم کردن وی شد.” (۱)
“کشتن امیر کبیر بزرگترین خیانت سلسله قجر به خلق ایران بود.” (۲)

 

وقتی در مطالعه کتاب ” فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت” به جملات بالا برخوردم، زیر آن را خط کشیدم. انجمن فرویدی ها می دانند این عبارات یعنی چه!
“وطن پرستی… همان اصلی که در ایران مجهول است”، ” آنچه می دادند و او نمی گرفت خرج معدوم کردن وی شد” و ” بزرگترین خیانت سلسله قجر به خلق ایران”!
این قصه سر دراز دارد…

 

پانوشت ها:
۱- فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، تهران، سخن، ۱۳۴۰، ص۵۵.(به نقل از دکتر پلاک اطریشی)
۲- همان، (به نقل از حکم تاریخ میرزا عباسقلی خان آدمیت)


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=11895

  تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۱۲