پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

وقتی وکیلشان گفت وزارت بهداشت یک وزارتخانه استراتژیک است از شدت خنده کبود شدیم!

چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

مردم:
مرگ ۱۶ پرستار به دلیل فشار کاری زیاد/ در وزارت بهداشت با مافیای پزشکی مواجه‌ هستیم
https://freudianassociation.org/?p=35865
آنوقت طرح تحول سلامت فقط به جیب پزشکان نگاه کرده و بس! یعنی از نظر وزارت فخیمه بهداشت و وزیر مفخم تر در سیستم سلامت این کشور فقط پزشکان به حساب می آیند!!!
خوب است باباجان وزیر، وزیر دفاعی، وزیر کشوری نیست. در همین وزارت بهداشت، هم مافیای پزشکی داریم هم مافیای روان. خدا می داند چه مافیاهای دیگری هم آنجا هست. یاد حامد داننده افتادم نمی دانم چرا! و چند کارمند «گم شده» گرند لژ روزبه!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36742

  تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۱:۰۱