سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

فاطمه س.:
فروغ چه خوب این روزهای ما را که اجرای عدالت به نمایشی مضحک بدل شده*، توصیف نموده:

«… و مغز من هنوز

لبریز از صدای وحشت پروانه ای است که او را

در دفتری به سنجاقی

مصلوب کرده بودند.

وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود

و در تمام شهر

قلب چراغ های مرا تکه تکه می کردند.

وقتی که چشم های کودکانه عشق مرا

با دستمال تیره قانون می بستند

و از شقیقه های مضطرب آرزوی من

فواره های خون به بیرون می پاشید…»

* «خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی

https://freudianassociation.org/%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=42166

  تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: ۱۳:۲۸