چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

ولی بازپرس کشیک نشست و کار همه را انجام داد

پنجشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶

متهم شماره ۹ از متهمان ده گانه:
روز چهارم ما رو بردند دادسرا و بعد گفتند میرید زندان. خیلی سعی کردند ما رو راضی کنند که اسمامونو بگیم تا به قول اونا زندان نریم. ما نگفتیم. بنابراین رفتیم زندان. وقتی وارد شدیم متوجه شدیم چند دقیقه قبلش خانم دکتر رو از قرنطینه به بند منتقل کرده اند؛ یه جوری هول هولی که ما نبینیمشون حتی قبل از گذشتن مدتی که هر کسی باید توی قرنطینه بمونه تا بعد به بند منتقل بشه. کلی هم تشریفات اداری داره چیزی نیست که چند دقیقه ای انجام بشه. ما تقریبا یکی دو ساعت تو قرنطینه بودیم که صدامون کردند که آزاد شده ایم. اون شب همه مون با کفالت آزاد شدیم. دلیل اینکه کار انقدر طول کشیده بود این بود که بازپرس پرونده انقدر معطل کرده بود و ایراد گرفته بود که کار به بازپرس کشیک کشید ولی بازپرس کشیک نشسته بود و کار همه رو انجام داده بود. می خواست همه همون شب آزاد بشن. گفته بود چرا زودتر کار پرونده ها رو انجام نداده اند که ما اصلا زندان هم نریم. و پرسیده بود «اینا چیه برای اینا نوشته اند. برای اشرار هم این چیزا رو نمی نویسند. اینا که همه شون خانم دکترند.»
اگر یه روز اون بازپرس کشیک رو ببینم ازش تشکر می کنم و بهش میگم «پرونده سازی» شاخ و دم نداره!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40085

  تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت: ۰۹:۴۷