چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

ولی داغ اسممان بر دلشان ماند!

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

خانم شماره ۹:
می دانید این بار برخلاف سال گذشته اسم و هویتمان را نگفتیم. نمی دانید چقدر این موضوع، «مقامات قضائی» و ماموران را ناراحت کرد. همدیگر را با شماره صدا می زدیم. مثلا من خانم شماره ۹ بودم- منظورم از همان «متهمان ده گانه» معروف است! آرزو به دلشان ماند که از زبان خودمان اسممان را بشنوند. مجبور شدند برایمان با عنوان «متهمان ده گانه» حکم بازداشت بگیرند. یعنی ما را بی هویت کردند، کتک زدند، فحش دادند، بازداشت کردند، با دستبند به هم زنجیر کردند و در دادسرای کارکنان دولت و دادسرای ۱۲ اینور و آنور بردند ولی داغ اسممان بر دلشان ماند!
همین را دوست دارم که در عین مسلط بودن، مغلوب اتحاد ما بودند!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39831

  تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۶:۱۷