چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

ولی چند روز پیشتر چنین سوال و جوابهایی از طرف فرهی پور در کار نبود!

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

سوده رخشا:
بازپرس حسینی که بازپرس پرونده شکایت ما بود، از ۲۹ خرداد ۹۵ که ما برای تظلم خواهی از دادستان ذبیح زاده [۱] نزد او رفته بودیم، تا کنون (۲۳ مهر ۹۶) به هر شکل ممکن تلاش کرده بود که ما را از تظلم خواهی مان و از شکایتمان منصرف کند. نشد که نشد. البته چند تن از اعضا با تهدیدهای او رفتند و شکایتشان را پس گرفتند ولی خب باقی، ماندند.
حالا که در روز ۲۳ مهر ۹۶ فرصت را گیر آورده بود آن را غنیمت می شمرد و به هیچ شکلی حاضر نبود آن را از دست بدهد.
این غنیمت شماری حالا کمی واضح شده:
– اینکه فرهی پور، مسئول موبایلهای دم در هم به من و هم به یکی دیگر از اعضای انجمن می گفت آیا در شعبه ۳ مشکلی هست که می روید و می آیید؟
در حالی که ما به او نگفته بودیم کجا می رویم و چند روز پیشتر هم من و یکی دیگر از اعضای انجمن به دادسرای فرهنگ و رسانه که در همان ساختمان است مراجعه کرده بودیم و چند بار رفتیم داخل و آمدیم بیرون ولی چنین سوال و جوابهایی از طرف فرهی پور در کار نبود.

– وقتی حسینی گفت من دوست ندارم گواهی بدهم، خانم دکتر گفتند “همین را بنویس و بده. تا ما ببریم و بگویم این ۴ شعبه گواهی دادند و پنجمین شعبه دوست نداشت گواهی بدهد.” و منتظر نشستیم. آهنی فوری با یه نیروی انتظامات آمد. و کمی بعد دو دادیار سر رسیدند.
دادیار باید بپرسد موضوع چیست. حرف شما چیست. چه می خواهید و… . ولی این دو دادیار آمدند و در حالی که ما منتظر نشسته بودیم با حسینی حرف میزدند و می خندیدند و اگر اشتباه نکنم یکی از آنها رفت بیرون و برگشت و چیزی در گوشی به حسینی گفت.

– وقتی آن لباس شخصی ها؛ شعبون بی مخ های نظام” [۲] شروع به ضرب و شتم ما کردند، آن جوان انتظامات از جایش تکان نخورد. آیا اگر این کار قانونی و جزو وظایفش بود، او هم به آن لباس شخصی ها نمی پیوست؟

– یک نیروی انتظامی بیرون در ایستاده بود و وقتی در باز و بسته شد او را دیدیم. داخل اتاق نمی آمد و کاری به ضرب و شتم نداشت.

– حسینی “لیستی شامل ۱۳ تا ۱۵ اسم همراه “دستور قضائی” اش فرستاده که مشخص نبوده ما ۱۰ تن کدامیک از این لیست هستیم.” [۳] ولی وزرا ما را با آن نمی پذیرفت. ما را جلوی در دادسرای کشیک بردند و بازپرس کشیک بدون دیدن ما مجوز بازداشت صادر کرد. کسانی که مجوز بازداشت برای وزرا را گرفتند همان لباس شخصی هایی بودند که ما را می زدند.
و در آخر جایزه ای که برای تمام این اقداماتش نصیب او شد، این بود که ” سرپرست همان دادسرا” [۴] شد.
ولی حکایت همچنان باقیست…

۱- نامه سرگشاده به ریاست محترم قوه قضائیه

https://freudianassociation.org/category/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87/

۲-درست یک هفته قبل از مزاحمت برای حمید بقائی همین دو نفر اعضای انجمن فرویدی را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند
https://freudianassociation.org/?p=38584

۳- جناب دادستان معظم کل کشور! اربیل و هرات کجا بود؟ وقتی با تنها روانکاو ایران چنین می کنند با کارگران و معلمان و دانشجویان و دستفروشان چه می کنند؟؟!! راستی بازپرس حسینی جایزه اش را گرفت و شد سرپرست همان دادسرا!!!!!!!
https://freudianassociation.org/?p=38576

۴- همان


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39851

  تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۶:۳۲