چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان، وزیر مستعفی بهداشت

وه چه نیروی شگفت انگیزی است

دست هایی که به هم پیوسته است

پنج شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۴

فاطمه س:

 
خواستم همین جا، در همین سایتی که به قول یکی از دوستان «تنها جایی است که می نویسم»* از انجمن فرویدی تشکر کنم؛ چون اینجا تنها جایی بوده و هست که به من این تکه شعر فریدون مشیری را هر روز و هر روز یاد می دهد؛ اینجا بوده که من با ارزش کار و آن هم کار تیمی و گروهی آشنا شدم.

«از دل و دیده ، گرامی تر هم آیا هست؟

– دست،

آری، ز دل و دیده گرامی تر: دست!

زین همه گوهر پیدا و نهان در تن و جان،

بی گمان دست گرانقدرتر است.

هر چه حاصل کنی از دنیا، دستاورد است!

هر چه اسباب جهان باشد، در روی زمین،

دست دارد همه را زیر نگین!

سلطنت را که شنیده ست چنین؟!

شرف دست همین بس که نوشتن با اوست!

خوشترین مایه دلبستگی من با اوست.

در فروبسته ترین دشواری،

در گرانبارترین نومیدی،

بارها بر سرخود، بانگ زدم:

– هیچت ار نیست مخور خون جگر،
دست که هست !

بیستون را یاد آر،

دست هایت را بسپار به کار،

کوه را چون پَر کاه از سر راهت بردار!

وه چه نیروی شگفت انگیزی است،

دست هایی که به هم پیوسته است!


دست در دست کسی،
یعنی : پیوند دو جان!

دست در دست کسی،
یعنی : پیمان دو عشق!

دست در دست کسی داری اگر،
دانی، دست، چه سخن ها که بیان می کند از دوست به دوست؛

دست ، گنجینه مهر و هنر است:

خواه بر پرده ساز،

خواه در گردن دوست،

خواه بر چهره نقش،

خواه بر دنده چرخ،

خواه بر دسته داس،

خواه در یاری نابینایی،

خواه در ساختن فردایی!
…»
* اینجا تنها جائی است که می نویسم

https://freudianassociation.org/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=16173

  تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۲۳:۲۶