سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

«ویترین» دادسراهای کشور !!!

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

افروز ر.:
در مورد وقایع ۲۳ و ۲۴ مهر، وکیلمان گفت “این اتفاق در ویترین دادسراهای کشور برای شما افتاده!”
ظاهراً کار به آنجا رسیده که دیگر برای قوه قضائیه اهمیتی ندارد که حتی “ویترین” را هم حفظ کند!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39536

  تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۵:۰۸