سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

ویرایش و تکمیل پرونده های پزشکی مورد شکایت

شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴

دیدگاه آقای مهدی ش. درباره «مافیای روان»

 
چند روز پیش با دوستی که در وزارت بهداشت مسئول بعضی از بازرسی های بیمارستان ها است صحبت از تخلف ها و قصور پزشکان به میان آمد که او گفت : در بیمارستان ها یک پزشک عمومی خبره برای ویرایش و تکمیل پرونده های پزشکی مورد شکایت دارند! یعنی یک پرونده درست شده بدون عیب و نقص ارائه میدهند حالا ادامه ان هم مشخص است چه اتفاقاتی می افتد و مشخص میشود یکی از علت های آمار پایین مقصر شناخته شدن پزشکان در پرونده هایی که مورد شکایت واقع میشود این است!
البته این چیز عجیبی نیست هرکسی هم آگاهی زیادی نداشته باشد چنین چیزی را حداقل فرض میدارد که چنین چیزهایی هست و چنین کارهایی هم انجام میشود هیچ کس هم نمیتواند انتظار داشته باشد که یک پزشک نه حالا هر کسی با هر شغل و سمتی بیاید بگوید من اشتباه کردم در فلان کار من مقصر هستم و تمام عواقب آن را هم تحمل میکنم بدون دادگاه و قاضی اما وجود سیستم،سمت و داشتن آدم خبره برای سرپوش و پنهان کردن خطاها! هرچیزی که تعدادش زیاد شود برای آن تقاضا ایجاد میشود و برای آن شغل ایجاد میشود و این هم شاید نشان از وجود تعداد زیاد این خطاهایی است در بیمارستان ها در حال اتفاق افتادن هست.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12455

  تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۳۵