پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سور مقصور کاسبان روان

و اینجا ساس نشسته شریعت را توصیف کرده

جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم مرجان م. درباره «مافیای روان»

 
باز هم ساس همان منبع؛ و این بار فصل «روانپزشکی» [قابل توجه صاحبان روانپزشکی صنعت مرگ]
«مساله تشخیص روانپزشکی این نیست که آنها بی معنی اند، بلکه این است که به عنوان چماق علمِ بیان به کار برده شود و اغلب این طوراند؛ زیر سوال بردن شان و وقار سوژه و احترام او، او را درست مثل اینکه جمجمه اش شکاف برداشته باشد از بین می برد. اختلاف آن این است که اگر کسی یک چماق (دم گاوی) را دور سر بگرداند، همه او را جانی می شناسند، اما در مورد کسی که از یک تشخیص روانپزشکی به عنوان چماق بر سر بیمار استفاده می کند این طور نیست.
آموزش روانپزشکی عبارت است از ارشاد پزشکان جوان برای حفظ آداب پرستی خشونت روانپزشکی در تئوری و عمل.
روانپزشکان می گویند که بیماران روانی واقعیت را انکار می کنند. من می گویم این روانپزشکان هستند که با «بیمار روانی» خواندن اشخاص سرکش واقعیت را انکار می کنند.
روانپزشک ارگانیک معتقد است که درست همانطور که کلیه اوره ترشح می کند مغز هم «ترشح توهمات» می کند.
تاریخ روانپزشکی آن طور که بوسیله روانپزشکان و مورخان پزشکی ثبت شده، از یک قضیه صغری کبرای اشتباه آمیز ناشی می شود، یعنی روانپزشک نهادی به بیمار غیر داوطلب کمک می کند و او را شفا می دهد. اگر هیتلر پیروز شده بود ژرمن ها می توانستند یک توجیه درمانی مشابه را درباره تاریخ اردوگاه های جمعی بنویسند.»

 

 

جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم مرجان م. درباره «مافیای روان»

 
باز هم «روانپزشکی: صنعتی مرگ»؛ ساس( همان منبع)
«شخص «افسرده» خود را کوچک می پندارد؛ روانپزشک از طریق داروها او را بزرگ می کند. «شیدا» خود را بزرگ می پندارد؛ روانپزشک از طریق داروها او را کوچک می کند. این مثالها عملکرد اصول روانپزشکی نهادی (و ارگانیک) را این طور تصویر می کند: هر چه بیمار می کند غلط، و هر چه روانپزشک انجام می دهد درست است.»


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9102

  تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: ۱۸:۱۵