یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

و با ضامن بیاید!!!

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

م.س.:
یک تخلف دیگر آقایان دادستان و بازپرس دادسرای جرایم پزشکی!

«طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه نظرات اداره حقوقی این قوه برای قضاوت لازم الاجرا است و طبق نظریه
۱/۱۱/۵۹۱۶۴۶/۷ و ۱۹/۵/۲۴۷۷۶۲/۷ اداره حقوقی، هر متهم می تواند به هزینه خودش یک نسخه کپی از پرونده اش را از شعبه مربوط بگیرد.»
http://vista.ir/article/225303/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24837

  تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۳۴