شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

و برای احضاریه های ارسال نشده نیز باید پاسخگو باشید! «حاج آقا»!

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵

م.ن:
برای تعدادی از اعضای انجمن از دادسرای ویژه جرایم پزشکی پیامک می آید، مراجعه می کنیم، منشی دفتر بازپرس می گوید احضاریه صادر شده تا چند روز دیگر به دستتان می رسد، بعد از یک هفته دوباره پیامکی دقیقا با همان متن قبلی دریافت می کنیم، دوباره مراجعه می کنیم، همان شخص می گوید احضاریه صادرشده!! با تعجب می پرسیم دوباره؟! هفته پیش که گفتید تا چند روز دیگر به دستتان می رسد! می گوید صادر شده بود ولی “حاج آقا” می خواستند اصلاح کنند؛ اصلاحیه انجام شد تا ده روز دیگر به دستتان می رسد!!!!
ممنون “حاج آقا” که اینقدر برای احضاریه های ما دقت می کنید اما یادآوری می کنیم که تاریخ تشکیل این پرونده ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ نبوده است و برای احضاریه های ارسال نشده نیز باید پاسخگو باشید!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24072

  تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۳:۴۱