چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

و به متلکهای جنسی و بی شرمانه آنها می خندید!!!

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

م ز گ:
می توانید باور کنید سرپرست فعلی دادسرای کارکنان دولت، آقای حسینی، دستور داد دفتر شعبه را ببندند و چند لباس شخصی «شعبون بی مخ نظام» را وارد شعبه کند. در برابر چشمان همین به اصطلاح سرپرست و در حضور دو دادیار و رئیس حراست، آقای آهنی این دو لباس شخصی اعضای انجمن را به قصد کشت کتک زدند. وقتی این دولباس شخصی فحشهای رکیک می دادند بازپرس شعبه یا همین سرپرست دادسرا در پشت میزش ایستاده بود و به متلکهای جنسی و بی شرمانه آنها می خندید!!! او چندین بار هم از پشت میزش بلند شد و به سمت آقای آهنی و «شعبون بی مخ نظام» رفت و گفت به زور ببریدشان و به دادیار هم متذکر شد که نکند کاری کند که اوضاع آرام شود.
وقتی در شعبه باز شد تا اعضای انجمن را بدون حکم و دستور بازداشت کنند، حسینی در پشت میزش نشست و پایش را بر روی پای دیگرش انداخت قهقهه ای زد و گفت “حالا دیدید که کی رفت و کی موند؟”
راست گفت،او ماند و «جایزه اش را گرفت و شد سرپرست همان دادسرا» و اعضای انجمن و خانم دکتر کدیور به بازداشت و زندان رفتند.
اما حسینی فراموش کرده که در قاموس حقیقت این حق و راستی است که می ماند و ظلم و باطل است که باید برود. بله! با زور و زر می توان چند صباحی بیشتر ماند اما این ماندن مگر افتخار دارد که حسینی بدان می نازد. راه شیاطین راه خطرناکی است که یک قاضی باید از آن حذر کند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39836

  تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۶:۲۰