سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

و خواب ِخفتگان خفته را آشفته تر سازد

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

فاطمه س.:
« نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت؟

ولی بسیار مشتاقم،

که از خاک گلویم سوتکی سازد.

گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او یکریز و پی در پی،

دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد،

و خواب ِخفتگان خفته را آشفته تر سازد.

بدینسان بشکند در من،

سکوت مرگبارم را…»
دکتر علی شریعتی

فکر می کنم این سایت داره کار اون سوتک رو انجام میده!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=37712

  تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت: ۱۴:۵۸