چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

و ما این فریاد را لبیک گفتیم در دادسرای جرایم پزشکی!

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵

مردم:
یک سال پیش بود که در وزارت بهداشت آب و دستشویی را برای ۱۴ ساعت به روی اعضای انجمن فرویدی بستند و اعضای انجمن نمازشان را با تیمم خواندند. امروز تاسوعاست و احتمالا همانها که آب را روی ما بستند برای دست بریده حضرت عباس عزاداری می کنند، برای مظلومیت حسین که پای عقیده اش ایستاد و با ظالم بیعت نکرد! اگر حسین نبود معلوم نیست چه از دین و آزادگی باقی می ماند. و زینب که ادامه این پایمردی بود. امروز هم باز یک تاسوعای دیگر و یک عاشورای دیگر است. حالا به دادستان ذبیح زاده و کارکنانش که اعضای انجمن را بخاطر ریتم عاشورا مسخره می کردند باید گفت: چند بار حسین باید فریاد میزد تا شما بفهمید که عاشورا و محرم فقط تقویمی نوشته بر ورقهای کهنه تاریخ نیست؟ عاشورا یک حقیقت زنده است برای هر کس که «ایمان» دارد در جبهه «حق» است. حسین که یک «تاریخ» نیست، یک «فریاد» است برای همیشه! و ما این فریاد را لبیک گفتیم در دادسرای جرایم پزشکی! علیرغم تمام کتک خوردنها، فحش شنیدنها، پرونده سازیها! یک بار دیگر هم در سال ۵۷ همین کار را کرده بودیم ولی شما چه می دانید دادستان ذبیح زاده از اینها همه؟!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=27475

  تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ساعت: 13:13